Soustruh na dýmky

Při stavbě soustruhu vycházím z konstrukce soustruhu SU110 pana Nademlýnského,jehož návod vycházel v časopise Udělej/Urob si sám. Můj původní záměr byl, držet se přesně celé dokumentace. Vzhledem k celkové náročnosti a komplikovanosti soustruhu jsem nakonec použil jen lože, které bude sloužit jak soustruhu, tak i brusce.

Soutruh by měl umožnovat navrtání tabákové komory, kouřového kanálku, otvoru pro čep, srovnání čela pro náústek a srovnání čela a boků hlavičky dýmky.

Pohon soustruhu bude zajišťovat 3-fázový elektromotor, zapojený na 1 fázi. Spočítal jsem si hnací i hnanou řemenici tak, aby bylo možno měnit 3 různé převodové stupně při stejné osové vzdálenosti a délky řemene.

Jak budou práce pokračovat, budu postupně umisťovat fotografie a použitou dokumentaci.