Dnešní datum: 30. 12. 2004   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   
  Hlavní menu


Home Hlavní stránka
Seznam rubrik Seznam rubrik
Antény
Diplomy
Historie
Humor
Informace
Inzerce
Kontejner
Názory a ohlasy
Provoz na KV pásmech
Předpisy
Software
Technika
Telegrafie
Závody
Download Download
Odkazy Odkazy
Setkání Setkání
Ankety Ankety
TOP 15 TOP 15
Registrace čtenářů Registrace čtenářů
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání


  HAM RADIO není CB!

Iniciativa proti přeměně amatérského vysílání v CB


  Ekvivalenty tranzistorů

TranzistorKatalog více, než 3200 součástek najdete zde.


  HAMRADIO.CZWEB.ORG

HAMRADIO.CZWEB.ORG


téma * QSL - zvyšte svoji úspěšnost při potvrzování QSO
Vydáno dne 13. 07. 2004 (209 přečtení)

Předložení platných QSL lístků, tedy písemného potvrzení navázaného spojení je nutné téměř pro všechny významnější radioamatérské diplomy. Pro celou řadu z nás je sbírání a evidence QSL lístků nedílnou součástí radioamatérského hobby. QSL lístek svou formou a obsahem mnoho vypoví i o zemi a operátorovi proti stanice. Kolekce QSO lístků za vzácné spojení jsou často součástí výzdoby mnoha hamshacků. Potvrzeným QSL si často i po létech vybavíme okolnosti okolo navazovaného QSO, připomeneme si účast v závodě apod. Zaslání QSL lístku, pokud bylo během spojení potvrzeno je i součástí slušného chování, Hamspiritu. Nicméně přiznávám, že pro řadu radioamatérů, nemusí vůbec být QSL významnou součástí našeho sportu – jsou to závody, spojení přes PR, kroužky na převaděčích, operátoři DX expedic a podobně.Kam poslat QSL?

Obvyklý postup, tedy předání setříděných lístků QSL službě ČRK, následné zaslání QSL službě v patřičné zemi v rámci IARU a její doručení stanici, se kterou jsme měli QSO zpravidla selhává v případech vzácnějších DX zemí. Tam, kde není zřízena QSL služba, případně pokud máte QSO se stanicí, která nevyužívá QSL službu, můžete poslat buďto QSL lístek přímo poštovní zásilkou (tyto stanice obvykle udávají adresu během QSO, nebo informaci DIRECT, nebo jen CBA (Call Book Adress), případně využívají služeb jiné stanice – QSL managera, který jim agendu s QSL vyřizuje. V tomto případě zřetelně na svém QSL lístku vyznačte QSL VIA a značku QSL managera. Ovšem v řadě případů nevyužívají QSL manageři QSL služeb a je nutné i jim poslat lístek DIRECT s IRC, případně GREEN STAMP! Prvním nutným krokem pro úspěšné získání potvrzení QSO je tedy zjištění cesty kterou musíme doručit svůj QSL lístek.

Zdroje informací:

DX stanice během provozu v pravidelných intervalech uvádí QSL managera, pak tedy stačí po nějakou dobu sledovat její provoz. Obvykle jsou QSL informace také vyslány před ukončením provozu (QRT) s případnými dalšími informacemi (QSY na jiné pásmo, délce přestávky v provozu apod). Takto získané QSL INFO patří k nejvěrohodnějším. Pokud je o spojení s DX stanicí zájem a na kmitočtu panuje čilý pile-up, v žádném případě během svého QSO nezdržujte s dotazy na QSL INFO, i během krátké chvíle, kdy by provoz v pile-up vypadl obvyklého z rytmu (na CW R599TU) byste takto znemožnili spojení několika dalším radioamatérům, kteří by pak na podobnou šanci mohli také čekat do dalšího maxima slunečního cyklu…

Dalším hodnověrným zdrojem QSL a provozních informací jsou DX bulletiny, typu OPDX, 425, ARRL DX bulletin apod. Pokud máte napojení na síť packet radio, případně internet, nebude jejich vyhledání pro vás žádný problém.

Adresu pro DIRECT zaslání QSL lístku, případně spojení na QSL managera najdete v adresáři radioamatérů – tzv. Call Booku. Kdysi existoval podobně jako telefonní seznam v tištěné podobě, nyní je distribuován na CD ROM (Buckmaster, QRZ.COM a pod) nebo je dostupný (a snadno aktualizovatelný) na www stránkách.

Dále najdete QSL info v DX Clusteru (příkaz SH/QSL), případně databázích na některých BBS v síti packet radio (třeba OK0PRG příkaz…….) Musím zde ovšem poznamenat, že tato data podle mé zkušenosti nepatří k nejhodnověrnějším a často získáme i zcela protichůdné informace.

Databázi QSL managerů udržuje OK1RR a též ON6DP…., najdete ji na jejich www stránkách Na internetu existuje užitečný server PathFinder na adrese …… sdružuje odkazy na několik největších on-line CallBooků a též můžete z něj učinit dotaz do databáze DX Clusteru. Výhodou je, že nemusíte stále přeskakovat z jedné internetové adresy na druhou a znovu pokaždé vyplňovat hledanou CALL, ale máte zde vše pěkně pohromadě. Vřele doporučuji!

V neposlední řadě jsou dobrým zdrojem QSL INFO informace v pravidelném vysílání ČRK a především pak nedělní ranní 80m OK/OM DX kroužek na pásmu 80m, který již po několik desetiletí moderuje OK1ADM.

Přes e-mail. Například – Nigel, G3TXF je známý nejen jako excelentní CW operátor, ale je sympatický i tím, že 100% potvrzuje QSL ze svých častých DX expedic. V poslední době je možné si vyžádat QSL přes jeho e-mail adresu (Nigel@g3txf.com), kde textově opište údaje o QSO (tak jako byste je vypisovali na QSL lístek) Lísky následně posílá via BUREAU. Za skutečný rekord považuji QSL lístek z jeho expedice VK9CXF na ostrov Cocos (Keeling). Lístek za QSO z 12.5.2001 jsem si na QSL službě ČRK vyzvednul již 5.6.2001 netrvalo to tedy ani měsíc!

Další novinkou a příjemnou skutečností je možné vyžádat si zaslání QSL přes WWW rozhraní, kde je umístěn staniční deník DX stanice v databázovém formátu spolu s možností okamžitého ověření vašeho spojení (tzv on-line log). Tuto možnost např. sám nabídne on-line log stanice PV0F (Fernando Noronha z letošní CW části WPX Contestu)

Několik obvyklých postupů:

QSL manager neodpovídá přes BURO, pak je nutné zaslat lístek DIRECT spolu s SASE, případně IRC, nebo “Green stamp”

Klubové stanice typu 3V8BB, kde často hostující operátoři z různých zemí světa - zde tedy záleží i na období, kdy jste QSO navázali. Podrobnější informace obvykle najdete na jejich www stránkách.

Contestové stanice – jejich cílem není výměna QSL lístků, ale navázání co největšího počtu spojení. Obvykle v závodě navážou několik tisíc QSO, takže QSL neodesílají automaticky. Protože špičkové stanice ke vítěznému výsledku potřebují opravdu každé QSO, tak jsou si také dobře vědomé, že dobrou reputací v potvrzování QSL získávají v závodě spojení i se stanicemi, které se závodu neúčastní pro co nejlepší výsledek, ale pro možnost relativně jednoduše ulovit několik nových zemí, nebo prefixů… Závodní stanice obvykle využívají QSL managery, jejichž zjištění nečiní problémy na www serverech QRZ. COM, nebo Buckmaster.

Rady QSL managerů

Jeden z předních QSL managerů Steve, KU9C ve svém článku v DX MAGAZINE shrnul několik rad a postupů jak usnadnit práci QSL managerům a snížit tak riziko nepotvrzení vašeho QSO:

Vždy uvádějte čas v UTC/GMT! Ujistěte se, že uvádíte správný čas a datum – často přichází QSL lístky s rozdílem větším než 24 hodin!

Pokud bylo spojení uskutečněno v závodě, uveďte předaný kód.

Pokud je QSO uskutečněno s DX expedicí, doporučuje se pro snazší vyhledání a případnou identifikaci poznačit na QSL též CALL stanice, která uskutečnila spojení před Vámi a po Vás! Uveďte též jméno operátora (pokud jej máte k dispozici), případně další informace, které mohou DX stanici, nebo jejímu QSL managerovi najít Vaše spojení v deníku.

Pište čitelně, především data kritická pro vyhledání QSL v deníku

Používejte inkoust, který se nerozpíjí a nerozmazává na papíru vašeho QSL lístku. To také platí pro popis zpáteční obálky (SASE). Počítejte s tím, že velmi často jsou obálky během přepravy vystaveny vlhkosti!

QSL Design

Zdobené QSL jsou nádherné, ale buďte si jisti, zda informace vytištěné na vašem QSL lístku jsou čitelné. Vyvarujte se “psacího” písma typu skript, nebo neobvyklých typům písma.

Dále je vhodné všechny důležité informace uvádět na stejné straně lístku spolu s Vaší volací značkou. QSL managery zdržuje neustálé překlápění lístku z jedné stany na druhou….

Vypisování QSL lístku

Ideální je umístit informace o všech spojeních na jeden lístek a vložte jej do jedné obálky (pokud to QSL manager nevyžaduje jinak). Pokud umístíte na QSL lístek více QSO uveďte též poznámku, pokud nejsou v jedné skupině (např. ADDITIONAL QSOs ON BACK of CARD)

Přesvědčte se, že pole pro datum skutečně jasně definuje den/měsíc/rok. 8/7/99 znamená 8. Července, nebo 7. Srpna? Používejte proto raději anglické zkratky měsíců, nebo římské číslice!

Obsah obálky při posílání DIRECT

Používejte obálky, které jsou právě tak velké, aby se do nich vešel QSL lístek a SASE. Jakýkoliv nevyužitý prostor obálky bude zmackan v automatických poštovních třídících systémech. Nepřekládejte vlastní SASE, jestliže je SASE větší než QSL, který bude v ní odeslán zpět.

Doporučuje se na QSL lístek uvádět i e-mailovou adresu!

Slovníček pojmů:

BURO, BUREAU – QSL služba

IRC – International Reply Coupon. Mezinárodně platný kupón pro úhradu poštovného. Lze ho zakoupit na poště, nicméně levněji jej seženete na různých radioamatérských burzách a v inzerci - v tomto případě si ověřte zda kupóny jsou platné, tedy mají razítko vydávající pošty v levé dolní části.

SAE, SASE – Self Adresed Envelope – přiložená obálka se zpětnou adresou,

DIRECT, - zaslání přímo na adresu obvykle udanou v Call Booku někdy se setkáte se skratkou (CBA – Call Book Adress)

Green STAMP – “Zelená známka” – slangový výraz pro přiložení 1$. V některých zemích 1IRC nepostačuje na úhradu poštovného, navíc $ je chápán jako univerzální měna…

CALL Book – adresář radioamatérů

[Akt. známka (1 - nejlepší, 5 - nejhorší): 1,67] 1 2 3 4 5

( Celý článek | Autor: Tomáš Krejča OK1DXD | Informační e-mailVytisknout článek )

  REKLAMA
WebZdarma.cz

  Online přihláška ČAV

ČAV Zde se můžete on-line přihlásit do ČAV. Nazavazujete se tím k placení žádných členských příspěvků ani vstupního poplatku!


  Aktuálně

21.12.2004: Moon contest
aneb večerní setkání na 3,5 - 144 -432 MHz pro HAMy s charakterem sovy. MOON contest

11.10.2004: OK/OM Contest
je nyní podporován i v nové verzi programu Win-Test, který rovněž spolupracuje se známým příslušenstvím slovenské firmy microHam.

16.08.2004: Nové fórum!
Pokud si chcete podebatit o transceiverech nebo jiných technických věcech, tak navštivte nové fórum, které založil Karel, OK1DNH. Najdete ho zde.


  Seznamy IOTA
Vygenerujte si vlastní seznam IOTA s azimutem a vzdáleností z vašeho QTH. Stačí zadat vlastní lokátor a vybrat kontinent. Seznam si můžete stáhnout nebo vytisknout dle potřeby. Klikněte zde.

  Doporučujeme

Ačkoli zde není nic radioamatérského, najdete tu mnoho o radioamatérech.


D-FENS


  Kalendář
<<  Prosinec  >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 Dnešní datum: 30. 12. 2004   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   

Web site powered by phpRS  Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 bodů. Stránka používá redakční systém phpRS.