Dnen datum: 30. 12. 2004   | Hlavn strnka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   
  Hlavn menu


Home Hlavn strnka
Seznam rubrik Seznam rubrik
Antny
Diplomy
Historie
Humor
Informace
Inzerce
Kontejner
Nzory a ohlasy
Provoz na KV psmech
Pedpisy
Software
Technika
Telegrafie
Zvody
Download Download
Odkazy Odkazy
Setkn Setkn
Ankety Ankety
TOP 15 TOP 15
Registrace ten Registrace ten
Vyhledvn Rozen vyhledvn


  HAM RADIO nen CB!

Iniciativa proti pemn amatrskho vysln v CB


  Ekvivalenty tranzistor

TranzistorKatalog vce, ne 3200 soustek najdete zde.


  HAMRADIO.CZWEB.ORG

HAMRADIO.CZWEB.ORG


tma * Morse almanach Billa Pierponta, N0HFF
Vydno dne 21. 06. 2004 (298 peten)

The Art and Skill of Radio-Telegraphy

William G. Pierpont, N0HFF

Umn a technika radiotelegrafie

Metodika vuky Morse je soust snad kad provozn pruky. Lze tedy ci, e kolik je pruek, tolik je i metod. Ale mlokter je dobr. Leckdo se Morse uil nebo mu byl uen, ale ne vichni uspli. Nvrat je pak tk, k se tomu EARL (zde to nen jmno, ale Eat Another Raw Lemon). Nemuste vak kousat do citrnu, kdy vm nkdo porad. A dobrou radu pro vs mme.Asi to nejlep, na co mete narazit, je prv knka Billa Pierponta The Art and Skill of Radio-Telegraphy. Autor popisuje vlastn zkuenost zkouky na koncesi sice udlal u v roce 1930, ale problmy s pjmem ml stle, protoe se uil tzv. optickou metodou. S Morseovou abecedou se toti seznmil pomoc titn tabulky, na kter byly jednotliv znaky znzornny jako kombinace teek a rek. To byla tehdy obvykl metoda vuky, jene patn nap. Wireless Press pe ji v roce 1922: Nezkouejte uit ui oima. V podobnm tnu se nese i lnek v QST z ervna 1923: Prvnm krokem pi vuce Morse je nauit se nazpam kombinace teek a rek podle tabulky. Vizuln fze je vak postradateln, protoe tyto kombinace stejn mus bt pevedeny do zvukov formy. Zvuk dy d ve sluchtkch mus bezprostedn vyvolat v mozku psmeno A, ani by ped oima probhla teka a rka. Zvukov obraz je vak tm nejt잚m, co me zatenka potkat. Pokud se dokete odpoutat od teek a rek, pjde vm to mnohem snadnji.

N0HFF telegrafoval vce, ne 70 let a pes 60 let telegrafii uil. Sv zkuenosti popsal na 240 strnkch knky, kter se stala skutenm almanachem telegrafie. Radu v n najde kad a dovolil bych si tvrdit, e bez znalosti tto knky nen mon efektivn uit telegrafii. Jsou zde toti popsny postupy, kter z vuky telegrafie odstrauj povstn dril a pokud se nkdo chce Morse skuten nauit, me bt pro nj vuka zbavou. Princip je pitom jednoduch frekventant se nepizpsobuje metod, ale metoda frekventantovi. Klade to sice vt nroky na uitele, kter by ml nco vdt o funkcch mozku a ucha, ale je mon nejen vyhnout se zlozvykm, ale dokonce peuit telegrafisty, kte se Morse nauili patn. Podrobn je rovn rozebrn postup pjmu do hlavy a komunikace pomoc Morse bez zpisu. To je slabinou vtiny OK, i dobrch telegrafist, kte zvldaj vtinou jen rozdvat 599 nebo tzv. dromedrskou klasiku GE DR OM TNX FER CALL... Proto je koda, e knka zatm nebyla peloena do etiny. Meme vm tedy nabdnout pouze:

Nezbv, ne doufat, e se najde sponzor, schopn zafinancovat pozen eskho pekladu tto knky. Za peklad a peveden do modernjho operanho systmu by stl rovn program Mill Jima Farriora, W4FOK, kter dsledn vychz ze zsad, popsanch v knce, zejmna z Kochovy metody (textov verze tto knky je rovn soust programu). Program Mill najdete zde a jeho nejnovj verzi si mete sthnout zde.

Ne se dokme eskho pekladu almanachu telegrafie N0HFF, seznamte se aspo s jeho obsahem:

  • Obsah
  • Titul
  • Pedmluva
  • vod
  • Je radiotelegrafie zastaral?
  • Pehled Kam smujeme s vukou

st prvn Vuka Morse

Kapitola 1 Jak to dlat efektivn - nstin

Kapitola 2 Principy rozvoje schopnost a cesty k spchu

Kapitola 3 Zanme od ABC's (zklady)

Kapitola 4 Budujeme zkladn rove znalost na solidnch zkladech

Kapitola 5 Praktick cvien ke zdokonalen

Kapitola 6 Jak rychle? - patn otzka

Kapitola 7 Poslouchat nebo "st" pjem "do hlavy"

Kapitola 8 Pjem se zpisem

Kapitola 9 Vysln a run kl

Kapitola 10 Jin kle

Kapitola 11 Dal rozvoj schopnost

Kapitola 12 Jak dlouho bude trvat vuka?

Kapitola 13 Pam

Kapitola 14 Jak funguje lidsk ucho

Kapitola 15 asovn

Kapitola 16 Dal metody monosti a komente

Kapitola 17 Obvykl chyby a co s nimi

Kapitola 18 Potaov programy a magnetofonov psky k vuce a zdokonalovn


st druh zajmav souvisejc vci

Kapitola 19 Strun historie telegrafie Morse

Kapitola 20 Vuka American Morse Code

Kapitola 21 Metody, kter se nedoporuuj

Kapitola 22 Slova k procvien

Kapitola 23 Ujistte se, e jste rozumli

Kapitola 24 ka psma a klovac zkmity (kliksy)

Kapitola 25 Kurzy Morse a pomcky, pouvan v minulosti

Kapitola 26 Zvody v rychlosti (rychlotelegrafie)

Kapitola 27 Zkratky

Kapitola 28 Jak asto se vyskytuj psmena

Kapitola 29 Vzkumy Dr. Kocha

Kapitola 30 Candlerv systm

Kapitola 31 tzv. Farnsworthova metoda

Kapitola 32 Jin abecedy

Kapitola 33 Strun historie vvoje poadavk na koncesi v USA a armdn vcvik

Kapitola 34 Pklady, vysvtlujc podstatu skutenho umn


Dodatek textov soubor k procvien MorseSouvisejc lnky:
Anatomie pastiek - st 2. (31.07.2004)
Anatomie pastiek - st 1. (20.07.2004)

[Akt. znmka (1 - nejlep, 5 - nejhor): 1,00] 1 2 3 4 5

( Cel lnek | Autor: Martin Kratoka, OK1RR | Informan e-mailVytisknout lnek )

  REKLAMA
WebZdarma.cz

  Online pihlka AV

AV Zde se mete on-line pihlsit do AV. Nazavazujete se tm k placen dnch lenskch pspvk ani vstupnho poplatku!


  Aktuln

21.12.2004: Moon contest
aneb veern setkn na 3,5 - 144 -432 MHz pro HAMy s charakterem sovy. MOON contest

11.10.2004: OK/OM Contest
je nyn podporovn i v nov verzi programu Win-Test, kter rovn spolupracuje se znmm psluenstvm slovensk firmy microHam.

16.08.2004: Nov frum!
Pokud si chcete podebatit o transceiverech nebo jinch technickch vcech, tak navtivte nov frum, kter zaloil Karel, OK1DNH. Najdete ho zde.


  Seznamy IOTA
Vygenerujte si vlastn seznam IOTA s azimutem a vzdlenost z vaeho QTH. Sta zadat vlastn loktor a vybrat kontinent. Seznam si mete sthnout nebo vytisknout dle poteby. Kliknte zde.

  Doporuujeme

Akoli zde nen nic radioamatrskho, najdete tu mnoho o radioamatrech.


D-FENS


  Kalend
<<  Prosinec  >>
Po t St t P So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 Dnen datum: 30. 12. 2004   | Hlavn strnka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   

Web site powered by phpRS  Optimalizovno pro rozlien 1024 x 768 bod. Strnka pouv redakn systm phpRS.