Dnen datum: 30. 12. 2004   | Hlavn strnka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   
  Hlavn menu


Home Hlavn strnka
Seznam rubrik Seznam rubrik
Antny
Diplomy
Historie
Humor
Informace
Inzerce
Kontejner
Nzory a ohlasy
Provoz na KV psmech
Pedpisy
Software
Technika
Telegrafie
Zvody
Download Download
Odkazy Odkazy
Setkn Setkn
Ankety Ankety
TOP 15 TOP 15
Registrace ten Registrace ten
Vyhledvn Rozen vyhledvn


  HAM RADIO nen CB!

Iniciativa proti pemn amatrskho vysln v CB


  Ekvivalenty tranzistor

TranzistorKatalog vce, ne 3200 soustek najdete zde.


  HAMRADIO.CZWEB.ORG

HAMRADIO.CZWEB.ORG


tma * Jako don Quijote...
Vydno dne 14. 06. 2004 (133 peten)

Zvykl jsem si stahovat a piln st zpisy z jednn jedn z hlav na slovutn a celm svtem respektovan Organizace, vkonnho vboru RK. Nael jsem jeden erstv z 27. bezna 2001, nesouc . 3/01. Tam jsem se mimo jin doetl, e:

Konference WARC v roce 2003 me pinst zmnu mezinrodn telekomunikan legislativy, je uvaovno o zmn i vyputn poadavku na znalost telegrafie pro amatrsk opertory i do 30 MHz. Je eln zjistit nzory radioamatrsk veejnosti v OK na tuto otzku a sdlit je jak zstupcm R, tak IARU, kte budou na konferenci. VV proto povuje 2ON, aby pipravil celosttn diskusi a anketu na toto tma v prbhu 2. tvrtlet 2001 a vyhlsil ji v Radioamatru, PR a internetu.Je skvl, e se o tomto nvu hodl diskutovat a snad mi nebude nikdo mt za zl, kdy svj nzor vyslovm i pesto, e jsem prozatm nedozrl na lenstv v Organizaci a navc jsem ani nebyl tzn a e tak inm v pedstihu, ani bych trpliv vykal, a k tomu sbor amatr nejamatrovatjch vypl startovn vstel. Omluvou mi budi, e svj nzor poutm do mdia, kter nikdy nebylo, nen a nebude hlsnou troubou velemoudrho veden Organizace.

Navrhuji, aby se nijak nebrnilo pstupu amatrskch opertor neznajcch Morse na psma pod 30 MHz. Nevidm toti dvod, aby opertoi, zvykl si vymovat ptku erko a devt esek (jak je ten etinec malebnej, e ano?), byli jakkoli diskriminovn proti nm, kte chtje vyslat, mus pi tom dlat jaksi smn pohyby. Je rovn v zjmu ns vech, aby tito opertoi sv umn pedvedli celmu svtu a v cel krse. Nen mon ani diskriminovat ty, kte mli ve kole akort rutinu. Amatrtina sloen z etiny, slovensko-rusnsko-polskch akronym lehce proloen hovorovou nminou (himlhergot je peci nmecky, ne?) je peci svtovm jazykem a pokud ne, je teba nco udlat pro to, aby se jm stala.

Amatina nen elitskou zbavou a je teba zajistit mladou krev v co nejhojnjm potu, abychom nastupujc generaci odvedli od kouen trvy i intravenzn aplikace heroinu. Na psmech me vynikat neduiv jinoch i nedomrl dva, jen je teba jim ukzat sprvnou cestu a odbourat veker pekky. Tou nejvt jsou bezesporu zkouky. Pokud pochopme, e telegrafie i znalost jazyk je zastaralou a nedemokratickou obezlikou, meme jt dl a zbavit se i poadavku na znalosti technick. Vdy kad z ns denn pouvme mnostv technickch vymoenost, ani bychom mli pont, jak kter vc funguje. Technika nm slou, ani bychom mli pont o jej podstat. Pro by tedy takto neml slouit transceiver? Vdy ho koupme stejn jako antnu, seeneme i hotov kabely a zsuvku doke najt snad kad. Ruku na srdce, nen i zkouka z techniky zbyten?

ijeme v demokratickm stt a cel nrod peml nad tm, zdali je nutn nad tou i onou oblast ivota vykonvat sttn sprvu i ji nechat holubm. Shodneme se na tom, e m mn zsah sttu do ivota obana, tm vce demokracie a tm nm bude lpe a radostnji. Navc je administrativa drah a bude m dl dra. Paprovn i poadavky na znalosti, kter sotvakdy pouijeme, maj nejen siln demotivujc inek, ale brzd pliv novch len Organizace. Je proto teba ci dost stop paprovn, stop nervkm, stop pemrtnm poadavkm. Vydejme generln povolen na amatrsk psma, nebude teba se zabvat nesmysly, jakm je pprava dopisu pro TU s informac o zmn doporuen CEPT T/R 61-02, ze kterho plyne poadavek na znalost telegrafie tempem 25 zn./min., a tedy fakt, e po­volen CEPT Class I. me bt vystavovno i dritelm povolen OK t. C. Vdy k emu tdy? Jsme si rovni, co nm ostatn ji 10 let pedvdj paketov kreativci a i na pevdi je jedno, mme-li tdu D nebo A. Pry tedy s balastem, generln povolen s jednou generln tdou je tm, co potebujeme!

S generlnm povolenm pijdou i nov asy. Pestanou problmy se zkonem o ochran osobnch dat, nikdo toti nebude vdt kdo jsme a kde jsme a nebude tedy co chrnit. Prodejci zazen budou pibvat jak houby po deti, m se vytvo nov pracovn pleitosti a ani err nepijde zkrtka. Odleh se i sociln siti, Rada Organizace bude muset rst, co znamen jistoty pro 30 40 starc, na jejich prebendy d mohutnjc Organizace prostedky hrav dohromady a jist se nenajde nikdo, kdo by nechtl pilepit ve st tm, kte pro ns vybojovali to nejcennj generln povolen. Svt si uvdom, e nelezeme po stromech, ale e jsme sttem s obany na zavidnhodn technick rovni.

Radostn budoucnost na sebe nenech dlouho ekat, pokud odsuneme otravn teky a rky tam, kam pat do minulho tiscilet, mezi votinov cvky na ebonitovch asi se svtcmi lampami hrukovitho tvaru. Pojme tedy s dobou i se svtovmi trendy a podpome nae kamardy ve td D, kte pedstihli dobu tm, e se telegrafii nikdy nenauili!

Kad mince m vak dv strany. I zde se najdou zapkl karohldi, tvrdc, e pak nastane anarchie a nezavysl si nikdo. Dokou barvit lit, jak vzroste ruen tak, e na QSO Praha Brno bude nutn kilowatt, skon DXovn a postupem doby se DXmani telegrafist ocitnou vycpan v muzech i se svmi kli. Zmiz pr QSL i diplomy a jen mlokdo si vzpomene na rytskou slunost, kterou vky zal velmisti du telegrafnho kle nazvali ham-spiritem.

Katastrofickch scn je tolik, e jim citlivj povaha podlehne a to se bohuel stalo i m.

A budou nov asy realitou, budu rd, kdy mi tiskov orgn Organizace (i pesto, e stle nedozraji ke lenstv) vyhrad kousek tiskov plochy ve svm skvlm pltku pro inzert nsledujcho znn:

Vymnm Kenwood TS-950SD + Alpha 91B za osla, holiskou misku a kabtec s kolrkem. Za mapku s vyznaenou trasou k vtrnmu mlnu do 50 km od Prahy dm kdysi snad ctihodnou koncesi, 150 000 QSL s 337 zemmi DXCC a 500 diplom.

Pak u nezbude ne naostit bodec, nasadit na hlavu holiskou misku a s pokikem ty-ty-ty t-ty-t se dt na cestu

73 Martin, zatm stle OK1RRSouvisejc lnky:
Krtk vlny 1991 (27.09.2004)
Zkouky zkusmo (17.06.2004)
Dopis jednomu OM (15.06.2004)
Je RK reformovateln? (14.06.2004)
Co mm proti RK? (14.06.2004)
Quo vadis, radiokluby? (14.06.2004)
Komu prospje konec telegrafie? (13.06.2004)

[Akt. znmka (1 - nejlep, 5 - nejhor): 2,00] 1 2 3 4 5

( Cel lnek | Autor: Martin Kratoka, OK1RR | Informan e-mailVytisknout lnek | Zdroj: psno v dubnu 2001 )

  REKLAMA
WebZdarma.cz

  Online pihlka AV

AV Zde se mete on-line pihlsit do AV. Nazavazujete se tm k placen dnch lenskch pspvk ani vstupnho poplatku!


  Aktuln

21.12.2004: Moon contest
aneb veern setkn na 3,5 - 144 -432 MHz pro HAMy s charakterem sovy. MOON contest

11.10.2004: OK/OM Contest
je nyn podporovn i v nov verzi programu Win-Test, kter rovn spolupracuje se znmm psluenstvm slovensk firmy microHam.

16.08.2004: Nov frum!
Pokud si chcete podebatit o transceiverech nebo jinch technickch vcech, tak navtivte nov frum, kter zaloil Karel, OK1DNH. Najdete ho zde.


  Seznamy IOTA
Vygenerujte si vlastn seznam IOTA s azimutem a vzdlenost z vaeho QTH. Sta zadat vlastn loktor a vybrat kontinent. Seznam si mete sthnout nebo vytisknout dle poteby. Kliknte zde.

  Doporuujeme

Akoli zde nen nic radioamatrskho, najdete tu mnoho o radioamatrech.


D-FENS


  Kalend
<<  Prosinec  >>
Po t St t P So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 Dnen datum: 30. 12. 2004   | Hlavn strnka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   

Web site powered by phpRS  Optimalizovno pro rozlien 1024 x 768 bod. Strnka pouv redakn systm phpRS.