Dnešní datum: 30. 12. 2004   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   
  Hlavní menu


Home Hlavní stránka
Seznam rubrik Seznam rubrik
Antény
Diplomy
Historie
Humor
Informace
Inzerce
Kontejner
Názory a ohlasy
Provoz na KV pásmech
Předpisy
Software
Technika
Telegrafie
Závody
Download Download
Odkazy Odkazy
Setkání Setkání
Ankety Ankety
TOP 15 TOP 15
Registrace čtenářů Registrace čtenářů
Vyhledávání Rozšířené vyhledávání


  HAM RADIO není CB!

Iniciativa proti přeměně amatérského vysílání v CB


  Ekvivalenty tranzistorů

TranzistorKatalog více, než 3200 součástek najdete zde.


  HAMRADIO.CZWEB.ORG

HAMRADIO.CZWEB.ORG


téma * Co si o nás myslí úřady?
Vydáno dne 15. 12. 2004 (252 přečtení)

Mnohým z vás asi hnul žlučí návrh zákona o elektronických komunikacích, aspoň jeho § 100 odst. 5:

"Dojde-li k rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, které je na daném území provozováno provozovatelem vysílání nebo provozovatelem převzatého vysílání podle zvláštního právního předpisu,11) provozem amatérské radiokomunikační služby, je Úřad oprávněn uložit držiteli oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro tuto amatérskou radiokomunikační službu podmínky k odstranění rušení."

Řeknete si možná, že tohle je jasná presumpce viny a co si asi o nás myslí úředník (nepochybně ČTÚ), když tohle navrhuje. Zde najdete jedno z možných vysvětlení.Předpisy, zkouškami a podobnými "užitečnostmi" se zabývám již přes 20 let. Fungoval jsem jako zkušební komisař a ať si myslíte, co chcete, byla to i v době totality odborná práce, aspoň pro mě, a jinak tomu ani být nemohlo, rozhodovat o zásadních koncepčních otázkách mi jako osobě politicky nespolehlivé s příbuzenstvem v zahraničí dovoleno nebylo. Ale o tom dnes povídat nechci...

Během oné dlouhé doby jsem také poznal řadu úředníků ministerstva spojů, dopravy, Inspektorátu radiokomunikací, ČTÚ a bůhví ještě kolika dalších institucí, jak se během let střídaly a přejmenovávaly. Nejde o to, jestli to byli lidé odborně schopní nebo šašci, dosazení na základě politických kritérií a dokonce nejde ani o to, jestli to byli lidé zlí a nebo otevření, umějící naslouchat. Jedno ale měli společné - strašně rádi regulovali a chutnala jim moc, jestli jste s nimi chtěli vyjít, bylo většině z nich nutné buď lézt do zadku, nebo se jim raději vyhnout. Kdo se s nimi chtěl dohadovat, musel jim sáhodlouze prokazovat svoji kompetenci. Inženýrský diplom z elektrofakulty ČVUT byl na stejný pendrek, jako různá vysvědčení z oboru šíření vln, teorie elektromagnetického pole a antén - pravdu měl vždy středoškolák, jehož znalosti končily uměním obsluhovat selektivní měřič síly pole východoněmecké výroby.

Leccos se změnilo a musím konstatovat, že k lepšímu. Hoši z "oblastí" ČTÚ jsou nejen nabití praktickými znalostmi, ale i ochotní a poslední dobou se vás už snad ani nebudou snažit komandovat ve vašem vlastním bytě, což bylo ještě v polovině 90. let (minulého století) naprosto obvyklé. Se vstřícností se můžete setkat i u povolovacího orgánu a to je snad i důvodem, proč se optimisticky uvažující trouba začne domnívat, že se vláda věcí našich k nám navrátila. Proto návrh zákona o elektronických komunikacích může působit jako studená sprcha, aspoň zmíněný § 100 odst. 5.

V tomhle návrhu je zřetelně vidět rukopis úředníka ČTÚ, ale ne toho "nového", nýbrž naprosto starostrukturního týpka, na kterého neplatí ani ten inženýrský diplom. Jde totiž o presumpci viny - stačí, když si např. majitelka TV Dukla usmyslí, že ji rušíte a Úřad (s velkým U) je oprávněn uložit... Není povinen nic zkoumat, zabývat se oprávněností stížnosti, prostě vytáhne "zvláštní právní předpis" a z něj odvozené opatření a bude jednat.

Myslím, že by bylo na místě vědět, kdo (jmenovitě) s takhle nádherně totalitním nápadem přišel. Chtěl bych se tomu člověku podívat do očí a zeptat se ho, na co myslel, když to psal. Myslím, že by bylo na místě na něj podat oficiální stížnost a postarat se o to, aby již příští měsíc bral za kliku na úřadu práce. A myslím si, že pověstná úřednická loajalita, kdy nadřízený přikryje jakékoli svinstvo podřízeného, by také měla mít své meze.

Možná ale, že bych se také mohl splést. Ten úředník by mi totiž mohl prozradit, že není sám, kdo se obává návalu několika tisíc nekvalifikovaných osob na vlny všech délek s oprávněním v rozsahu, kvůli kterému se spousta lidí ještě nedávno podrobovala přísným zkouškám. Kdyby mi tohle předhodil, asi bych musel koukat do země a přiznat, že se toho bojím také. Kdyby mi řekl "z vás, pane inženýre, strach nemám, ale lidé, kteří mají k elektrice daleko, s bídou vyšli z devítky, nebo paničky, které sotva absolvovaly svazarmovský kurs žen, nás děsí. Jsou schopní nás zaměstnat tak, že bychom nedělali nic jiného a na víc lidí nemáme peníze", nezbylo by mi asi nic jiného, než srazit kufry a s omluvou hledat, kde tesař nechal díru.

Mohl by mi také říci: "my si vás vyzkoušíme a když prokážete, že něco znáte, nebudeme hledat cestičku, jak řešit problémy, které způsobíte, nějakými opatřeními. Vaši představitelé ale nechtějí, aby byli radioamatéři zkoušeni a my nějaký nástroj na řešení problémů mít musíme". Určitě by mi nějaký argument, že to nejsou moji představitelé, nepomohl. Neuspěju ani s tím diplomem, pravidla platí pro všechny stejná a když je někdo nastaví tak, aby se do jednoho šuplíku vešel jak pan inženýr, tak paní Vomáčková, která si neumí ani vyměnit baterku v mobilu, nemůžu se divit, že se mnou budou jednat jako s tou paní Vomáčkovou a ne jako s inženýrem. A můžu do nekonečna opakovat, že je to nefér, ouřada mi řekne "takhle jste to chtěli a teď je to váš problém".

No a o tomhle je celé tohle přihlouplé povídání - já chci slušné zacházení, respektování odborných znalostí a rozsah oprávnění na světové úrovni. Proto také musím chtít dostat šanci si nějak respekt úřadů získat, jenže respekt se nezískává šedivou bradou, pleší ani zlatými zuby a úplatky jsou trestné. Jedinou šancí tedy je právo na zkoušky, tedy právo na zkoušku jít a buď ji udělat, nebo se nechat vyrazit. Proto se cítím být diskriminován a odsouván na vedlejší kolej těmi, kteří mi tohle právo berou - já prostě díky jejich snahám nebudu mít možnost prokázat, že o věcech rádiových víc podstatně víc, než paní Vomáčková. Proto se se mnou bude jednat podle toho, co jsem prokázal a ne podle toho, co prokázat mohu. A tohle vede k návrhu, který možná neoprávněně označujeme za presumpci viny.

Určitě se budu pídit po tom, kdo a proč něco takového navrhuje a budu se muset připravit na co, že se dozvím něco podobného, jako jsem tu naznačil. Jistě vím však jedno - nechci platit za všeobecný přístup ke všem pásmům a k větším výkonům za ty, kteří na to nemají. Návrh § 100 odst. 5 zákona o elektronických komunikacích mě přesvědčuje o tom, co si o nás myslí úředník. Nemohu mu mít za zlé, jestli k nám přistupuje "pragmaticky" - nic z nás není, žádný poplatek z nás nekouká, jen působíme problémy a proto se nelze divit, že s námi nebude ztrácet čas individuálním řešením problémů a spíš bude koukat spláchnout nás všechny najednou nějakým administrativním opatřením.

Zmíněný paragraf a odstavec mi napovídá, že zvítězí-li ti, kteří se snaží, abychom zde měli jednu třídu pro všechny, budeme sice nádherně "harmoničtí" s naším německým vzorem, ale nikdo na světě nezabrání tomu, aby ČTÚ nevydal opatření, že např. v městech je omezen výkon na 20 W. Podíváte-li se např. na návrh "vyhlášky o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby", tak zjistíte, že "...mohou operátoři operátorské třídy A obsluhovat vysílače o maximálním výstupním výkonu 1500 W v intravilánu a 3000 W mimo tato území." Hrůza z výkonu ve městech je na ČTÚ doma již od jeho samotného začátku a to dokonce tak, že strachy se tetelící úředník ztratí zbytky logického uvažování, v důsledku čehož zapomene definovat, co je "intravilán". Obava z plošných omezujících opatření je tedy plně na místě.

Doufám tedy, že OK1VHF, OK8YD, OK1UHU a mnozí další pochopí, čemu a proč se tu bráníme. Nechceme, aby nám někdo bral právo na zkoušku, aby nám bral jedinou možnost, jak prokázat svoji kvalifikaci a tím získat argument proti tomu, aby se s námi zacházelo jako s davem nekvalifikovaných uživatelů rádiových vln. Uvědomte si, že můžeme být 100x "harmonizovaní", ale právo zapnout zařízení a zavysílat si ve stejném stylu, v jakém to dělají naši kolegové v USA, VK či JA, nám nikdo a nic nezaručí, tedy žádný HAREC ani CEPT. I nejliberálnější předpisy nám budou k ničemu, když bude možné vysílat pouze z opuštěné hájovny v brdských lesích a kdy nám bude moci naštvaná sousedka fakticky znemožnit vysílání. Nedivte se, že občas někdo vidí rudě, když mu vyrazíte z ruky jediný argument, jak se hájit - vlastní kvalifikaci. Dnes to má Úřad ještě pěkně rozškatulkované - A, B, C a D, může si říct "tenhle je zkušený, u něho asi chyba nebude" a "tenhle začíná, tam se na to podíváme". Pokud nás zglajchšaltujete, nebude nic a nedopadne to tak, jak si představujete - že se všichni srovnáme na nejvyšší možné úrovni. Efekt bude přesně opačný, srovnáme se, ale na úrovni začátečníků. A tohle opravdu chcete?

Je zbytečné, abyste o omylu přesvědčovali mě. Chcete-li někoho přesvědčovat, přesvědčujte ČTU a MI. Pokud ale budete fanaticky odmítat zkoušky z čehokoli, sotva kdo vám uvěří, že jsme něco jiného, než banda lemplů, kteří jen pořád něco chtějí, ale amatéřina jim nestojí ani za návštěvu zkoušek. Věřte mi, důvěryhodní budeme jen tehdy, když předvedeme, co všechno jsme ochotní udělat proto, abychom mohli vysílat. A jestli jsou mezi námi kromě těch, kteří tohle ochotní prokazovat jsou, také takoví, kteří nejsou ochotní prokazovat nic a vy nás zglajchšaltujete, uděláte z poctivých dříčů (aspoň v očích úřadů) stejné lemply, jakými jsou naši líní "kolegové". Proto se nedivte, že si tohle nechceme nechat líbit.Související články:
Dopis OK1RR, odeslaný MI (14.06.2004)
Amatéři nejsou CB! (14.06.2004)

[Akt. známka (1 - nejlepší, 5 - nejhorší): 1,00] 1 2 3 4 5

( Celý článek | Autor: Martin Kratoška, OK1RR | Informační e-mailVytisknout článek )

  REKLAMA
WebZdarma.cz

  Online přihláška ČAV

ČAV Zde se můžete on-line přihlásit do ČAV. Nazavazujete se tím k placení žádných členských příspěvků ani vstupního poplatku!


  Aktuálně

21.12.2004: Moon contest
aneb večerní setkání na 3,5 - 144 -432 MHz pro HAMy s charakterem sovy. MOON contest

11.10.2004: OK/OM Contest
je nyní podporován i v nové verzi programu Win-Test, který rovněž spolupracuje se známým příslušenstvím slovenské firmy microHam.

16.08.2004: Nové fórum!
Pokud si chcete podebatit o transceiverech nebo jiných technických věcech, tak navštivte nové fórum, které založil Karel, OK1DNH. Najdete ho zde.


  Seznamy IOTA
Vygenerujte si vlastní seznam IOTA s azimutem a vzdáleností z vašeho QTH. Stačí zadat vlastní lokátor a vybrat kontinent. Seznam si můžete stáhnout nebo vytisknout dle potřeby. Klikněte zde.

  Doporučujeme

Ačkoli zde není nic radioamatérského, najdete tu mnoho o radioamatérech.


D-FENS


  Kalendář
<<  Prosinec  >>
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

 Dnešní datum: 30. 12. 2004   | Hlavní stránka | Seznam rubrik | Download | Odkazy |
   

Web site powered by phpRS  Optimalizováno pro rozlišení 1024 x 768 bodů. Stránka používá redakční systém phpRS.